เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
 

พระ มหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
นักธรรมเอก , เปรียญธรรม 4
อภิธรรมบัณฑิต
วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-434-1927 081-259-0043


อีเมล์ bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 


 
   
 


 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, July 22, 2017 9:59 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com