เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากศูนย์ปฏิบัติธรรม
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2557
คณะสาธุชน ร่วมทอดกฐิน
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมคลายทุกข์ กาญจนบุรี
ในครั้งนี้ได้เจ้าภาพร่วมสร้างกุกุฎิหลังละ 150,000 จำนวน 12 หลัง
ขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่าน ณ ที่นี้


 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:16 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com