เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนะนำ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมคลายทุกข์

 


ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจ
ร่วมปฏิบัติธรรมแนวอานาปานสติ
ที่ศูนย์ธรรมคลายทุกข์

26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
อยู่ห่างจากกาญจนบุรี 16 กิโลเมตร.
ห่างจากกรุงเทพมหานคร 145 กิโลเมตร
เลย 4 แยกแก่งเสี้ยนไป เส้นทางบ่อยพลอย 8 กิโลเมตร

 
 

  

VDO แนะนำศูนย์ธรรมคลายทุกข์

 

google map

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 10:49 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com