เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 2

เรื่อง ดาวน์โหลด  
01.บรรยายวิปัสสนา ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.ธรรมของสัตบุรุษ7 ประการ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.การแสวงหาและธรรมะปิดบังไตรลักษณ์ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.ปรารภการปฏิบัติ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.ความสวัสดี ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.มัฏฐกุณฑล ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.เริ่มต้นกรรมฐาน ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.อุบายแก้ง่วง 8 ประการ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.สุภัททะ 13ก.ย. ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.ทุกข์ของปฏาจาราและวิสาขา ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.การแสดงเทศนา2 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.ความกตัญญรู้คุณ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.เรื่องลูกกับพ่อแม่6-10-50 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.ธรรมเจดีย์สูตร10-10-50 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.ใกล้วันปวารณา15-10-50 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:18 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com