เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 4

เรื่อง_________________ขนาดไฟล์ (ความยาว:นาที)
01.ผู้มีบุญอันได้ทำแล้ว___________ ดาวน์ โหลด
02.อภิณหปัจจเวขขณะ___________ ดาวน์ โหลด
03.อบรม แนวการเจริญวิปัสสนา________ ดาวน์ โหลด
04.อารมณ์ กรรมฐาน_____________ ดาวน์ โหลด
05.รอย กรรม__________________ ดาวน์ โหลด
06.อารมณ์ปฏิบัติ______________ ดาวน์ โหลด
07.อุปสมานุสสติ_______________ ดาวน์ โหลด
08.อบรมภาคปฏิบัติ_____________ ดาวน์ โหลด
09.อุปถัมภ-อุปปิฬกกรรม_________ ดาวน์ โหลด
10.อุปปิฬก-อุปฆาตกรรม_________ ดาวน์ โหลด
11.ทาสของพระรัตนตรัย_________ ดาวน์ โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:19 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com