เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 5

เรื่อง_________________ขนาดไฟล์ (ความยาว:นาที)
1.ประเพณีการทำบุญต่างๆ 8-7-45___11.6MB.(49.48)____ ดาวน์ โหลด
2.ประเพณีอาราธนาศีล-ธรรม16-7-45_9.6MB.(41.05)____ ดาวน์ โหลด
3.พระ ปริตต์และน้ำมนต์ 8-7-45____9.2MB.(39.19)____ ดาวน์ โหลด
4.ประเพณีการทำบุญงานศพ______10.1MB.(42.42)____ ดาวน์ โหลด
5.เวลา มสูตร 27-10-44______10.7MB.(45.52)____ ดาวน์ โหลด
6.บ้านที่แท้จริง___________10.1MB.(43.10)____ ดาวน์ โหลด
7.ตอบปัญหาธรรม 24-1-46____9.3MB.(39.46)____ ดาวน์ โหลด
8.ปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม7-5-44__9.1MB.(38.55)____ ดาวน์ โหลด
9.ปฏิบัติ ตอนยืน-นั่ง-นอน23-5-44_10.1MB.(43.12)____ ดาวน์ โหลด
10.นาถกรณธรรม13-4-45____9.3MB.(39.53)____ ดาวน์ โหลด
11.การบูชามีผล25-1-46_____9.1MB.(39.13)____ ดาวน์ โหลด
12.การกำหนดเวทนา-และจิต____13.8MB.(59.06)____ ดาวน์ โหลด
13.เจริญสติตอนอิริยาบถ4_____14.7MB.(62.57)____ ดาวน์ โหลด
14.โยนิโสมนัสสิการ________13.6MB.(58.23)____ ดาวน์ โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:19 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com