เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 6

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.บุญญกิริยาวัตถุ 10_______________ ____ ดาวน์ โหลด
02.การจเริญเมตตา__________________ ดาวน์ โหลด
03.ปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม16-4-45_________ ดาวน์ โหลด
04.สติ ตอนโผฏฐัพพารมย์ 1-2-46_________ ดาวน์ โหลด
05.ความสันโดษเป็นมงคล1-2-46__________ ดาวน์ โหลด
06.ปรารภการปฏิบัติ 5-2-46______________ ดาวน์ โหลด
07.ปูติมุขเปรต30-8-45________________ ดาวน์ โหลด
08.ปรมัตถ์และบัญัติ 6-2-46______________ ดาวน์ โหลด
09.ปรารภการปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม11-2-46___ ดาวน์ โหลด
10.ปรารภการปฏิบัติ ตอนนั่ง 12-2-46________ ดาวน์ โหลด
11.ปรารถอิริยาบถนอน-ยืน 13-2-46_________ ดาวน์ โหลด
12.ความสันโดษ 13-3-45_______________ ดาวน์ โหลด
13.ปรารภารปฏิบัติ 8-2-46_______________ ดาวน์ โหลด
14.อบรมเริ่มปฏิบัติ 9-2-46_____________ ดาวน์ โหลด
15.การเห็นสมณะเป็นมงคล 15-2-46________ ดาวน์ โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:20 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com