เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 7

เรื่อง__________________________ขนาดไฟล์ :MB(ความยาว:นาที)
01.ปรารภการบูชา 17-2-46_____________ ดาวน์ โหลด
02.เมตตา และตอบปัญหา 14-2-46________ ดาวน์ โหลด
03.การ ทำบุญกรวดน้ำ 7-3-46____________ ดาวน์ โหลด
04.ความ ทุกข์ 19-2-46________________ ดาวน์ โหลด
05.อานิสงส์ ของศีล 20-2-46___________ ดาวน์ โหลด
06.อานิสงส์การศึกษา 22-2-46___________ ดาวน์ โหลด
07.คุยเรื่องปฏิบัติ 26-2-46_____________ ดาวน์ โหลด
08.ทาง7สายตอบปัญหา 28-2-46_________ ดาวน์ โหลด
09.ศีล5 1-3-46___________________ ดาวน์ โหลด
10.หนู 4 ประเภท 3-3-46_____________ ดาวน์ โหลด
11.ธรรมะเครื่องอยู่เสมอกัน4 4-3-46______ ดาวน์ โหลด
12.ปรารภธรรม 5-3-46______________ ดาวน์ โหลด
13.การปฏิบัติ______________________ ดาวน์ โหลด
14.โลกธรรม8 12-3-46________________ ดาวน์ โหลด
15.ผู้มีพระคุณ 6-3-46_______________ ดาวน์ โหลด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:20 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com