เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

  ธรรมะคลายทุกข์ชุด 9

เรื่อง ขนาดไฟล์ :MB.
(ความยาว:นาที)
ดาวน์ โหลด
01.ปุกกุสาติ 10.1(43.27) MP3
02.พระอานนท์ 10.3(44.18) MP3
03.ภิกขุ ณีสูตร.ตัณหาละตัณหา 10.7(45.59) MP3
04.อา นาปานัสสติ ตอน1 11.1(47.30) MP3
05.อา นาปานัสสติ ตอน2 10.8(46.12) MP3
06.อานาปานัสสติ ตอน3 11.2(47.48) MP3
07.เมตตา ตอน1 9.5(40.53) MP3
08.เมตตา ตอน2 9.8(41.58) MP3
09.การเจริญอัปปมัญญาตอนจบ 10.3(44.07) MP3
10.อริยทรัพย์7 10.2(43.38) MP3
11.อบรมสัมปชานการี 14.0(60.01) MP3
12.โพธิปักขิยธรรม37 10.2(43.55) MP3
13.ปรารภการปฏิบัติบูชา 9.8(41.48) MP3
14.ปฏิบัติวันวิสาขบูชา 10.1(43.19) MP3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:21 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com