เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 10

เรื่อง ขนาดไฟล์:MB.
(ความ ยาว:นาที)
ดาวน์โหลด
01.สัลเลขสูตร 10.3(43.58) MP3
02.พระขทิรวนิยเรวตะ 9.9(42.29) MP3
03.พระโมฆราช ตอน1 10.5(45.02) MP3
04.พระ โมฆราช ตอน2 10.5(45.02) MP3
05.ก่อน ตรัสรู้ 9.9(42.35) MP3
06.อริยสัจจะ ตอน 1 9.5(40.53) MP3
07.อริยสัจจะ ตอน 2 9.4(40.28) MP3
08.อริยสัจจะ ตอน 3 9.8(42.00) MP3
09.อริยสัจจะ ตอน 4 9.3(39.55) MP3
10.การบูชา 9.1(39.11) MP3
11.ตำราดูพระ 8.6(37.00) MP3
12.ปัญหาและสิงคาลก 1 9.8(42.05) MP3
13.สิคาลกสูตร 2 9.6(41.19) MP3
14.สิคาลกสูตร 3 9.5(40.46) MP3
15.สิคาลกสูตร 4 9.8(42.02) MP3
16.จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ 9.5(40.55) MP3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

อภิธรรมนำสุข ชุด 1
อภิธรรมนำสุข ชุด 2
อภิธรรมนำสุข ชุด 3
อภิธรรมนำสุข ชุด 4
อภิธรรมนำสุข ชุด 5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:23 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com