เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 104

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.มีตนเป็นเกาะ 1-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.วนวาสีติสสะ01.21-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.วนวาสีติสสะ02. 23-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.วนวาสีติสสะ03.24-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.สานุสามเณร 26-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.ปฏิบัติธรรม 27-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.การสะสมปัจจัย 20-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.ปรารภธรรม19-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.ปรารภบุญปรินิพพาน 18-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.ที่พึ่งทางธรรม 17-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.ฝน๔ประเภท14-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.การประพฤติธรรม15-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.วัสกาลสูตร16-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.วิหารทาน14-1-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.ขันติเมตตา5เมย57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
16.เห็นไตรลักษณไม่เหมือนกัน13-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:27 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com