เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 105

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01. หิริโอตัปปะ15-1156 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.เหตุละอาสวะ13-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.เรื่องของโมห12-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.การดูจิตตัวเอง 29-4-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.ทางของมรรค 17-5-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.กรรมพระพุทธเจ้า 18-5-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.ธิดาตั้งวิมาน 20-5-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.แสวงหาปัญญา 27-5-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.จิตนำพา29-5-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.จิตเลื่อมใส 1-6-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.นิพพิทาสูตร 2-6-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.อบรมจิตใจ 3-6-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.มรณานุสสติ 16-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.ทางแห่งความสุข 19-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.ทางปัญญา 20-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
16.ใกล้เข้าพรรษา 5-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
17.การรักษาศีล 6-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:28 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com