เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 106

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ใกล้เข้าพรรษา 7-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.อธิษฐานธรรม 9-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุข 15-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.ก่อนตรัสรู้ธรรม 16-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.ตอนอริยสัจจะ 17-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.ปัจจัยให้บรรลุธรรม 18-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.โปรดพระเจ้าพิมพิสาร 21-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.บุญเป็นเหตุสำเร็จ 22-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.การเอาชนะตัวเอง 29-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.สามัคคีธรรมนำสุข 20-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.การเสาะหาความสุข 30-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.เนกขัมมะบารมี19-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.เรื่องทุกข์22-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.อนุปุพพิกถา 24-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.ภัย 4 ประการ25-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
16.ปรารภปฏิบัติ 27-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:28 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com