เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 107

เรื่อง
ดาวน์โหลด
107 01การแผ่เมตตา 26-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 02บุญเกิดจากจิต30-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 03ความเจริญ-ความเสื่อม 2-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 04นครสูตร 3-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 05สร้างกรรมก่อนตาย 4-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 06เมตตาธรรม30-7-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 07มหาปรินิพพานสูตร 5-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 08บทพาหุง 7-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 09ปราบพญาวสวัตตีมาร 8-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 10สีลบารมี10-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 11เรื่องการปฏิยัติ 10-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 12พระสิวกเถระบรรลุ 17-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 13อาฬาวกยักข์ชนะโดยธรรม 15-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 14ช้างนาฬาคิริ 19-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 15สมาธิ 3 อย่าง 18-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
107 16บทองคุลีมาล 20-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:29 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com