เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 108

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.สรุปบทพาหุง 25-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.ทาสีวิมาน 26-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.ประพฤติธรรมนำสุข 27-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.เทพธิดา 4 ตน 2-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.ทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ 11-12-54 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.กตัญญูและความดี 12-12-54 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.มีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง 13-12-54 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.พระพุทธเจ้าไม่รับคำด่า 3-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรม 10-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.ศีลนำสุขมาให้เมื่อชรา 4-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.ศีลและธุดงค์ 5-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.ทสพลญาณ 6-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.การเข้าถึงธรรมเพราะเหตุ 29-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.สัมปชัญญะ ๔ 31-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.นางจิญจมานวิกา 21-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
16.บทสัจจกนิคณฑ์ 24-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:29 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com