เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 109

เรื่อง
ดาวน์โหลด
10901.ทานที่มีผลมาก 30-8-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10902.กตัญญูและความดี 12-12-54 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10903.มีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง 13-12-54 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10904.ทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ 11-12-54 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10905. ไตรสิกขา 11-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10906.สีลสามัญญตา 12-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10907.ทุกข์ 10 ประการ 13-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10908.ธรรมปฏิบัติ 14-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10909.ความสิ้นไปแห่งตัณหา 15-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10910.มหาราหุโรวาท 17-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10911.ทำบาปเองเศร้าหมองเอง19-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10912.การตอบแทนคุณพ่อแม่20-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10913. ใกล้ออกพรรษา26-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10914.พระประชวน27-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10915. ปฏิปทา ๔ 28-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10916.เมตตสูตร 30-9-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:30 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com