เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 11

เรื่อง______________ขนาดไฟล์:MB.(ความ ยาว:นาที)
01.ปัจฉิมโพธิกาล 1____10.3(44.21)__ ดาวน์ โหลด
02.ปัจฉิมโพธิกาล 2___10.7(45.45)__ ดาวน์ โหลด
03.ปัจฉิมโพธิกาล จบ__10.5(44.59)_ ดาวน์ โหลด
04.ธรรมะคลายทุกข์____10.1(43.16)_ ดาวน์ โหลด
05.ไปไหว้พระอินเดีย 1__9.8(41.55)__ ดาวน์ โหลด
06.ไปไหว้พระอินเดีย 2__19.4(82.56)__ ดาวน์ โหลด
07.ไปไหว้พระอินเดีย 3__10.0(42.42)__ ดาวน์ โหลด
08.ไปไหว้พระอินเดีย 4__6.4(27.26)__ ดาวน์ โหลด
09.ไปไหว้พระอินเดีย 5__9.3(39.55)__ ดาวน์ โหลด
10.ไปไหว้พระอินเดีย 6__8.9(38.13)__ ดาวน์ โหลด
11.ไปไหว้พระอินเดีย 7__12.5(53.33)__ ดาวน์ โหลด
12.พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม_10.8(46.05)__ ดาวน์ โหลด
13.อุบายคลายทุกข์___10.8(46.09)_____ ดาวน์ โหลด

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:30 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com