เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 111

เรื่อง
ดาวน์โหลด
111 01.การละพยาบาท 21-10-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 02.ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 24-10-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 03.ความเจริญความเสื่อม 29-10-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 04.ศลีธรรมกลับมา 30-10-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 05.การละกามคุณ 31-10-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 06.การละถีนมิทธ 1-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 07.การละอุทธัจจกุกกุจจะ 2-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 08.ฝึกปฏิบัติ 19-10-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 09.การละกามฉันทะ 20-10-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 10.เหตุละวิจิกิจฉา 4-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 11.หลักอานาปานัสสติ 5-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 12.หลักอริยสัจจะ 7-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 13.วินัยพระกับโยมควรรู้ 10-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 14.เหตุเกืดสติสัมโพชฌงค์ 13-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 15.ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ 16-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
111 16.ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ 18-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:31 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com