เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 112

เรื่อง
ดาวน์โหลด
112 01.วิริยสัมโพชฌงค์ 19-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 02.ของยาก 4 อย่าง 20-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 03.เหตุให้เกิดวิริยะ 21-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 04.ความเสื่อมความเจริญ 22-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 05.เมตตาธรรม 23-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 06.เหตุเกิดปีติสัมโพชฌงค์ 24-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 07.ปัทสัทธิสัมโพชฌงค์ 27-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 08.การแสดงธรรมให้เกิดสุข 5-1-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 09.สมาธิสัมโพชฌงค์ 6-1-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 10.อุเบกขาสัมโพธิ์ฌงค์ 7-1-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 11.การหนีทุกข์11-1-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 12.ปัจจุบันธรรมกับปัจจุบันอาจารย์10-1-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 13..อริยสัจจะ ๔ ประการ 30-1-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 14.กิเลส 3 ประเภท30-1-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 15.การไม่เบียดเบียนกันเป็นสุข1-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
112 16. ค่านิยมไทย 1-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:32 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com