เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 113

เรื่อง
ดาวน์โหลด
113 01.ธุรี คืออะไร 5-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 02.กาม 2 อย่าง 14-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 03.อบรมปฏิบัติ01.12-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 04.อบรมปฏิบัติ02.12-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 05.ทางไปนิพพาน 15-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 06.ความปรารถนา 16-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 07.สุมนสามเณร 17-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 08.สุมนสามเณรจบ 18-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 09.ศีลเหนือเทวดา 21-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 10.พระนังคลกูฎเถระ 22-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 11.ตัณหาเป็นมูล 23-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 12.การไม่จองเวร 12-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 13.วินัยพระกับโยมควรรู้ 10-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 14.ชีวิตมี่สมหวัง01.14-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 15.ชีวิตที่สมหวัง02. 14-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 16.เหตุเกืดสติสัมโพชฌงค์ 13-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 17.สาระธรรม 20-2-58 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
113 18.ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ 16-11-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:32 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com