เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 114

เรื่อง
ดาวน์โหลด
114 01.ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์ 18-11-57 ดาวน์โหลด  
114 02.คำว่า รูปนาม 25-2-58 ดาวน์โหลด  
114 03.เรื่องปากพระโกกาลิกะ 26-2-58 ดาวน์โหลด  
114 04.การสงเคราะห์ญาติ 28-2-58 ดาวน์โหลด  
114 05.พุทธศาสน์มั่นคง 1-3-58 ดาวน์โหลด  
114 06.บัณฑิตให้ทาน 6-3-58 ดาวน์โหลด  
114 07.ทานของบัณฑิต 7-3-58 ดาวน์โหลด  
114 08.เรื่องความโกรธ 8-3-58 ดาวน์โหลด  
114 09.กลิ่นของศีล 10-3-58 ดาวน์โหลด  
114 10.เล่าเรื่องศรีลังกา 16-3-58 ดาวน์โหลด  
114 11.ปรารภเดินจงกรม 17-3-58 ดาวน์โหลด  
114 12.รู้ธรรมเห็นธรรม 24-2-58 ดาวน์โหลด  
114 13.สามเณรขีณาสพ 18-3-58 ดาวน์โหลด  
114 14.อบรมปฏิบัติธรรม 20-3-58 ดาวน์โหลด  
114 15.ไม่พูดคำหยาบ 21-3-58 ดาวน์โหลด  
114 16.การออกจากกาม 23-3-58 ดาวน์โหลด  
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:33 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com