เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 115

เรื่อง
ดาวน์โหลด
115 01.มรณานุสสติกถา24-3-58 ดาวน์โหลด  
115 02.สาระธรรม 20-2-58 ดาวน์โหลด  
115 03.การไม่จองเวร 12-2-58 ดาวน์โหลด  
115 04.พระไม่เหยียบผ้าขาว 27-3-58 ดาวน์โหลด  
115 05.ความโกรธควรละ 29-3-58 ดาวน์โหลด  
115 06.เรื่องความโกรธ 31-3-58 ดาวน์โหลด  
115 07.จันทาภพราหมณ์ 2-4-58 ดาวน์โหลด  
115 08.เรื่องปฐวีกถา 500 รูป 4-4-58 ดาวน์โหลด  
115 09.พราหมณ์โกหก 5-4-58 ดาวน์โหลด  
115 10.วิธีดับตัณหา 3. 8-4-58 ดาวน์โหลด  
115 11.ทางดับทุกข์ 9-4-58 ดาวน์โหลด  
115 12.ปรารภความเพียร 10-4-58 ดาวน์โหลด  
115 13.ควันหลังวันสงกรานต์ 15-4-58 ดาวน์โหลด  
115 14.ใบไม้กำมือเเดียว 16-4-58 ดาวน์โหลด  
115 15.เรื่องจิตนำพาไป 22-4-58 ดาวน์โหลด  
115 16.เวรระงับด้วยไม่จองเวร 23-4-58 ดาวน์โหลด  
115 17.การฝึกตน 21-4-58 ดาวน์โหลด  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:33 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com