เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 116

เรื่อง
ดาวน์โหลด
116 01.อานิสงส์การสวดมนต์18-4-58 ดาวน์โหลด  
116 02.การสวดพระปริตร19-4-58 ดาวน์โหลด  
116 03.อานุภาพแห่งพระรัตนตรัย25-4-58 ดาวน์โหลด  
116 04.อบรมการเจริญสติ26-4-58 ดาวน์โหลด  
116 05.กรรมของสัตว์ 28-4-58 ดาวน์โหลด  
116 06.จูฬรถวิมาน 11-5-58 ดาวน์โหลด  
116 07.อเนกวรรณวิมาน 12-5-58 ดาวน์โหลด  
116 08.ความเพียรพระโสณะ 13-5-58 ดาวน์โหลด  
116 09.ทางภายนอกและทางใน 14-5-58 ดาวน์โหลด  
116 10.การละกิเลส 15-5-58 ดาวน์โหลด  
116 11.ไกล้วันวิสาขบูชา 16-5-58 ดาวน์โหลด  
116 12.นัตถิสันติ ปรัง สุขัง 17-5-58 ดาวน์โหลด  
116 13.ความสุขแต่ความสงบ 1-5-58 ดาวน์โหลด  
116 14.ความปรารถนา 28-4-58 ดาวน์โหลด  
116 15.ปรารภความไม่ประมาท 18-5-58 ดาวน์โหลด  
116 16.ทานบารมี 3 ชั้น 19-5-58 ดาวน์โหลด  
116 17.ศีลบารมี 20-5-58 ดาวน์โหลด  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:34 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com