เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 117

เรื่อง
ดาวน์โหลด
117 01.ผู้ไม่ควรห่มผ้ากาสาว 26-5-58 ดาวน์โหลด  
117 02.กรรมของเปรตงู 27-5-58 ดาวน์โหลด  
117 03.เรื่องเหตุผลกุณฑลเกสี 28-5-58 ดาวน์โหลด  
117 04.ความโกรธเป็นมลทิน 30-5-58 ดาวน์โหลด  
117 05.วิธีการละวาง 31-5-58 ดาวน์โหลด  
117 06.เสรีสกวิมาน 4-6-58 ดาวน์โหลด  
117 07.การบูชาธรรม 10-6-58 ดาวน์โหลด  
117 08.ความปรารถนาพระวังคีสะ 16-7-58 ดาวน์โหลด  
117 09.การเอาชนะตัวเอง 17-7-58 ดาวน์โหลด  
117 10.เหตุแห่งการฟังธรรม 22-6-58 ดาวน์โหลด  
117 11.ฐานันดรสักอานนทฺ 29-6-58 ดาวน์โหลด  
117 12.การถอนตนออกจากหล่ม 30-6-58 ดาวน์โหลด  
117 13.พระมาลัยโปรดสัตว์ 4-7-58 ดาวน์โหลด  
117 14.ทางดับทุกข์11-6-58 ดาวน์โหลด  
117 15.ทางไปนิพพาน18-6-58 ดาวน์โหลด  
117 16.บูชาธรรม19-6-58 ดาวน์โหลด  
117 17.อานิสงส์บูชาธรรม20-6-58 ดาวน์โหลด  
117 18.ให้อารมณ์ปฏิบัติ21-6-58 ดาวน์โหลด  

117 19.ปัจฉิมสาวก 5-7-58

ดาวน์โหลด  
117 20.ทางความสำเร็จ 18-7-58 ดาวน์โหลด  
117 21.ให้ข้อคิดธรรม19-7-58 * แก้ไขแล้ว ดาวน์โหลด  
   

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:34 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com