เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 118

เรื่อง
ดาวน์โหลด
118 01.เรื่องขันติวาทีดาบส 25-7-58 ดาวน์โหลด  
118 02.นาถกรณธรรม 10, 26-7-58 ดาวน์โหลด  
118 03.กายกรรมสุจิต 27-7-58 ดาวน์โหลด  
118 04.สุจริต 3 28-7-58 ดาวน์โหลด  
118 05.จตุรงคปธาน4 ,12-8-58 ดาวน์โหลด  
118 06.อุปมาขันธ์ 5.1-8-58 ดาวน์โหลด  
118 07.อภิณหปัจจเวก 2-8-58 ดาวน์โหลด  
118 08.อริยทรัพย์ 3-8-58 ดาวน์โหลด  
118 09.การตอบปัญหา 4-8-58 ดาวน์โหลด  
118 10.สารธรรม 5, 6-8-58 ดาวน์โหลด  
118 11.ปรารภธรรมปฏิบัติ9-8-58 ดาวน์โหลด  
118 12.เอสุการีพราหมณ์ 10-8-58 ดาวน์โหลด  
118 13.บุคคลที่ควรบรรจุ 4 จำพวก 21-7-58 ดาวน์โหลด  
118 14.นิวรณ์ 5. 24-7-58 ดาวน์โหลด  
118 15.กตัญญูต่อพ่อแม่ 15-8-58 ดาวน์โหลด  
118 16.ไม่ประมาทในธรรม 16-8-58 ดาวน์โหลด  
118 17.สติเป็นเพื่อสอง 20-8-58 ดาวน์โหลด  
118 18.เรื่องจิตใจ 21-8-58 ดาวน์โหลด  
118 19.ความรู้จักหน้าที่ 1-9-58 ดาวน์โหลด  
118 20.กระแสกรรม 25-8-58 ดาวน์โหลด  
     
   

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:35 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com