เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 119

เรื่อง
ดาวน์โหลด
119 01.การวางจิตก่อนตาย 23-8-58 ดาวน์โหลด  
119 02.ความโกรธยังโลกให้พินาศ 13-8-58 ดาวน์โหลด  
119 03.จิตที่เป็นกุศล 22-8-58 ดาวน์โหลด  
119 04.ตีณีสรณคมนิยสามเณร 28-8-58 ดาวน์โหลด  
119 05.ทางดับทุกข์ 2-9-58 ดาวน์โหลด  
119 06.ธรรมปฏิบัติ 4-8-58 ดาวน์โหลด  
119 07.อเสกขธรรม 10 ประการ 26-8-58 ดาวน์โหลด  
119 08.ธรรมสามัคคี 19-8-58 ดาวน์โหลด  
119 09.นิวรณ์ 5. 24-7-58 ดาวน์โหลด  
119 10.บุคคลที่ควรบรรจุ 4 จำพวก 21-7-58 ดาวน์โหลด  
119 11.ประพฤติธรรมนำสุข 18-8-58 ดาวน์โหลด  
119 12.สิ่งเป็นธรรมเป็นวินัย 27-8-58 ดาวน์โหลด  
119 13.ทางสวรรค 4-9-58 ดาวน์โหลด  
119 14.จิตเห็นจิต ตอน1 .5-9-58 ดาวน์โหลด  
119 14.จิตเห็นจิต ตอน2 5-9-58 ดาวน์โหลด  
119 15.มีศรัทธาเป็นเพื่อน 5-9-58 ดาวน์โหลด  
119 16.จิตนำพาไปสู่ภพ 6-9-58 ดาวน์โหลด  
119 17.ต้นพรหทชาลสูตร8-9-58 ดาวน์โหลด  
119 18.พรหมชาลสูตร 9-9-58 ดาวน์โหลด  
119 19.ภัยในสังสารวัฏฏ์ 10-9-58 ดาวน์โหลด  
119 20.งานศพเจ้าของแป้งตรางู 10-9-58 ดาวน์โหลด  
119 21.ปัจจัยการฟังธรรม 11-9-58 ดาวน์โหลด  
119 22.การฝึกตน 12-9-58 ดาวน์โหลด

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:35 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com