เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 12

   
01.สี ลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีล ดาวน์ โหลด
02.จิตตวิสุทธิ ตอน1 ดาวน์ โหลด
03.จิตตวิสุทธิ ตอน2 ดาวน์ โหลด
04.ทิฏฐิ วิสุทธิ ตอน1 ดาวน์ โหลด
05.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอน2 ดาวน์ โหลด
06.ทิฏฐิวิสุทธิ อิริยาบถเดิน ดาวน์ โหลด
07.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ ดาวน์ โหลด
08.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ4 ดาวน์ โหลด
09.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนพระรัตนตรัย ดาวน์ โหลด
10.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ4 ดาวน์ โหลด
11.กังขาวีตรณวิสุทธิ ตอนว่าด้วยปัจจัย ดาวน์ โหลด
12.กังขาวีตรณวิสุทธิ ตอนเวทนา ดาวน์ โหลด
13.กังขาวีตรณวิสุทธิ กำหนดอาการ ดาวน์ โหลด
14.กังขาวีตรณวิสุทธิ เมตตากำหนด ดาวน์ โหลด
15.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ ดาวน์ โหลด
16.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ ดาวน์ โหลด
17.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ดาวน์ โหลด
18.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธ ดาวน์ โหลด
19.ปฏิปทา ญาณทัสสน ดาวน์ โหลด
20.ญาณทัสสนวิสุทธิ ดาวน์ โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

hit counter

 

ปรับปรุงเมื่อ Friday, March 17, 2017 8:58 AM
© copyright 2010 Bunchuay.com