เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 121

เรื่อง
ดาวน์โหลด
12101.พระสารีบุตรโปรดโจร 8-10-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12102.การออกจากกองทุกข์ 1-10-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12103.พรานเบ็ดอริยะ 30-10-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12104.คำสั่งของพ่อ 31-10-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12105.ทีฆาวุกุมาร 3-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12106.ไปตามกรรม 4-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12107.บุญญสูตร 7-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12108.ขบวนการของจิต 9-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12109.การไม่ทำบาป 10-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12110.ธรรมของบัณฑิต 27-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12111.พิสูจน์นรกสวรรค์ตอนที่1. 26-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12112.พิสูจน์นรกสวรรค์ตอนที่2.26-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12113.การสำรวมอินทรีย์ 28-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12114.ชันติความอดทน 30-11-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12115.เปรตกินมะม่วง 3-12-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12116.ทุกข์เป็นภัยใหญ่ 1-12-58 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
     
     
     
     
     
     
   

 

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:06 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com