เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 123

เรื่อง
ดาวน์โหลด
12301.ปรารภความดี 26-2-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12302.การงานไม่อากูล 29-2-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12303.การประพฤติพรหมจรรย์ 1-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12304.พูดแต่ความจริง 2-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12305.ถึงพระรัตนตรัยพ้นทุกข์ 3-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12306.โทษการใส่ร้ายกัน 5-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12307.ปรารภความเพียร 6-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12308.สัทธรรม 3 อย่าง 7-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12309.กรรมเล็กน้อย 8-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12310.กรรมของพระ 12-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12311.คิดให้ดี 18-3-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12312.เรื่องจิตนำไป 23-4-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12313.การเรียนรู้ธรรมะ 25-2-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12314.บุรุษดีดขี้แพะ 25-4-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12315.ปรารภความไม่ประมาท 28-4-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12316.พระสานุวาสีเถระ 30-4-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:09 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com