เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 124

เรื่อง
ดาวน์โหลด
12401.การกำหนดเวทนา 31-4-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12402จิตตานุปัสสนา 1-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12403.สันโดดใหญ่-4-4-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12404.มรณานุสสติ 5-4-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12405.ธรรมของสัตบุรุษ 11-4-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12406.บัณฑิตเพ่งโทษตนเอง 27-4-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12407.อยู่ด้วยปัญญา 28-4-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12408.ธรรมออกจากทุกข์ 29-4-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12409.ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 4-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12410.เหตุปัจจัย 14-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12411.กุศลเหตุ 15-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12412.เรื่องกายกรรม 6-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12413.เรื่องวจีกรรม 7-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12414.วันวิสาขบูชา 19-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12415.อารัมมณปัจจัย 21-5-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12416.ตอบปัญหาธรรม 9-10-58.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:09 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com