เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 125

เรื่อง
ดาวน์โหลด
125 01.กระแสกรรมนำทาง 25-5-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 02.พญาปลาขอฝน 31-5-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 03.กระแสกรรมนำทาง 1-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 04.ศรัทธานำสู่ความพ้นทุกข์ 2-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 05.ทางแแห่งการบรรลุ 6-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 06.ใกล้เข้าพรรษา 12-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 07.ไปสำนักปฏิบัติวิเวก 8-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 08.ศีลธรรมนำตนออกจากทุกข์ 7-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 09.กรรมดี 9-5-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 10.กระแสกรรม 24-5-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 11.ปฏิบัติบูชา 23-5-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 12.ปรารภธรรม10-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 13.การคบมิตถือว่าสำคัญ 13-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 14.อารมณ์ของสติ 15-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 15.สาวกแปลว่าผู้ฟัง 17-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 16.เริ่มเจริญวิปัสสนา 16-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
125 17.ใกล้เข้าพรรษา 24-6-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:10 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com