เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 126

เรื่อง
ดาวน์โหลด
126 01.ขึ้นกรรมฐาน 28-6-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 02.ปรารภความไม่ประมาท 29-6-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 03.ภิกษุ 500 รูป 1-7-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 04.คลายความเห็นผิด 30-6-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 05.ขวนขวายทำความชั่ว 4-7-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 06.กงกรรมกงเกวียน 5-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 07.กรรมนายโกกะ 6-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 08.ทางไปสู่พระนิพพาน 7-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 09.การละนิวรณ์ 8-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 10.อายตนะของอนาถะ 18-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 11.บุรุษโรคเรื้อนบรรลุ 11-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 12.มาร 5 คือ 12-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 13.อุปาทานชันธ์ 5 .13-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
126 14.ธรรมมุเทศ4 14-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
     
     
     
     
     


เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:11 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com