เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 127

เรื่อง
ดาวน์โหลด
12701อธิษฐานธรรม 15-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12702ธรรมเข้าพรรษา 20-7-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12703กระแสบุญกระแสบาป 22-7-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12704กรรมของพระพุทธเจ้า25-7-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12705ความเป็นพระพุทธเจ้า 26-7-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12706อริยสัจจะ 4 27-7-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12707สุขสามเณร01 .4-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12708สุขสามเณร02.5-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12709อธิมุตตกสามเณร 8-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12710ปุพพการีชน 12-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12711วนวาสีติสสะ01.16-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12712วนวาสีติสสสะ02 .17-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12713ควรพูดคำจริง 19-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12714ไปนิพพาน 27-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12714ไปนิพพาน 27-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12715วาเสฏฐและภารทวาข 23-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12716วาเสฏฐ-ภาวรทวาช 24-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12717สัปปุริสธรรม 31-8-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
12718ตั้งตนไว้ชอบ 2-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
     


เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:11 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com