เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 128

เรื่อง
ดาวน์โหลด
128 01.ทำบุญวันสารท 8-9-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 02.ประพฤติธรรมนำสุข 8-9-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 03.ปรารภตจปัญจกกรรมฐาน 25-8-59 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 04.ปุญญนิธิกถา 21-8-.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 05.การอยู่ฉันญาติมิตร 12-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 06.ทิศ 6 -19-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 07.การคบบัณฑิต 20-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 08.เราจะไปทางไหน 21-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 09.ไตรสิกขา 22-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 10.ปัญจานันตริยกรรม 23-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 11.คำสุภาษิต 25-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 12.อัปปมาทธรรม 26-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 13.สัมปชัญญะ 28-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 14.กรรมของพระ 29-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 15.ถึงพระรัตนตรัยพ้นทุกข์ 3-3-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 16.ทำบุญอุทิศธิดาแป้ง 18-10-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 17.ชาติปูชกสามเณร 27-9-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
128 18.ธรรมที่เป็นที่พึ่ง 12-10-59.mp3 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
     
หากคลิกดาวน์โหลดแล้วขึ้นข้อความ
Appliance Error (internal_error)
An unrecoverable error was encountered: ""
This problem is unexpected. Please use the contact information below to obtain assistance.

For assistance, contact your network support team.

ให้กด F5 หลายๆครั้ง เพื่อ refresh ใหม่อีกครั้ง
หรือกลับมาที่เมนูชื่อเรื่อง แล้วกดดาวน์โหลดใหม่


เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:06 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com