เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 131

   
01.พระปิโลติกเถระ 8-2-60 ดาวน์โหลด
02.ปรารภมาฆบูชา 9-2-60 ดาวน์โหลด
03.ธรรมรับอรุณ 3-1-60 ดาวน์โหลด
04.อานุภาพแห่งกรรม 27-1-60 ดาวน์โหลด
05.ภัตตภัตตืกอาหารพิเศษ 2-2-60 ดาวน์โหลด
06.ปรารภวันมาฆบูชา 12-2-60 ดาวน์โหลด
07.ผู้ทำบุญร่วมกันมา 14-2-60 ดาวน์โหลด
08.ปรารภปัญญา 16-2-60 ดาวน์โหลด
09.ธรรมของสัตบุรุษย่อมปรากฎในที่ไกล 17-2-60 ดาวน์โหลด
10.พระลกุณฏกภัททิยะ 22-2-60 ดาวน์โหลด
11.พระลกุณฏกภัททิยะ 23-2-60 ดาวน์โหลด
12.ความสุขของฆราวาส 3-3-60 ดาวน์โหลด
13.มงคลข้อ35-38, 5-3-60 ดาวน์โหลด
14.อันครธาน 5 อย่าง 1-3-60 ดาวน์โหลด
15.อโสกํ ความไม่เศร้าโศก 6-3-60 ดาวน์โหลด
16.ผู้ถึงไตรสรณคมณ์ 8-3-60 ดาวน์โหลด
17.ทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ 13-3-60 ดาวน์โหลด
   
   
   

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, June 3, 2017 10:14 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com