เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 133

133 01.อุบาสกผู้ไม่ประมาท 19-4-60 ดาวน์โหลด
133 02.เรื่องชาวนา 20-4-60 ดาวน์โหลด
133 03.จิตพ้นจากกามคุณ 10-4-60 ดาวน์โหลด
133 04.ปรารภการปฏิบัติธรรม ดาวน์โหลด
133 05.ราคโทษน้อย คายช้า 25-4-60 ดาวน์โหลด
133 06.สมถกับวิปัสสนา 26-4-60 ดาวน์โหลด
133 07.เรื่องภิกษุ 500 รูป 28-4-60 ดาวน์โหลด
133 08.ภิกษุชาวไพศาลี 3-5-6 ดาวน์โหลด
133 09.กระแสกรรม 11-4-60 ดาวน์โหลด
133 10.เรื่องของคนมีบุญ 21-4-60 ดาวน์โหลด
133 11.นันทิยมานพ 2-5-60 ดาวน์โหลด
133 12.ชตากรรมชีวิต 1-5-60 ดาวน์โหลด
133 13.ทางสังสารวัฏฏ์ 4-5-60 ดาวน์โหลด
133 14.กุศลวิวัฏฏคามินี 5-5-60 ดาวน์โหลด
133 15.ภัยในสังสารวัฏฏ์ 11-5-60 ดาวน์โหลด
133 16.เรื่องการพูด 12-5-60 ดาวน์โหลด
133 17.ปัญญาเหมือนแก้ว 16-5-60 ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, July 22, 2017 9:54 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com