เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 134

01.ความปรารถนานำสู่ความสำเร็จ ดาวน์โหลด
02.พระสองพี่น้อง+18-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
03.ความอ่อนน้อมถ่อมตน+23-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
04.การสะสมปัจจัย+24-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
05.คนไม่มีศรัทธา+25-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
06.สังสารวัฏฏ์+26-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
07.ปาฐกถา+สมบัติของอุบาสก11+มิย+60.mp3 ดาวน์โหลด
08.วางจิตได้ใจไม่ทุกข์+28-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
09.บุญรักษาผู้ทำบุญไว้+29-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
10.เรื่องของจิต+31-5-60.mp3 ดาวน์โหลด
11.พระเจ้าอภัยดูโลก+1-6-60.mp3 ดาวน์โหลด
12.ปรารภการบวช+5-6-60.mp3 ดาวน์โหลด
13.บารมีพระพาหิยะเถระ6-6-60.mp3 ดาวน์โหลด
14.กรรมของพระพาหิยะ+8-6-60.mp3 ดาวน์โหลด
15.ความดีพระพาหิยะ+9-6-60.mp3 ดาวน์โหลด
16.เริ่มกรรมฐาน5-6-60.mp3 ดาวน์โหลด
   

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Friday, August 4, 2017 9:09 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com