เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 135

135 01.ทางดับทุกข์ 11-6-60.mp3 ดาวน์โหลด
135 02.การผูกโกรธพระติสสะ 12-6-60 ดาวน์โหลด
135 03.ตอนความโกรธ 13-6-60 ดาวน์โหลด
135 04.ผู้ไม่สมควรห่มผ้า 15-6-60 ดาวน์โหลด
135 05.ตัณหาเป็นตัวนำ 16-6-60 ดาวน์โหลด
135 06.พระสุธรรมเถระ 19-6-60 ดาวน์โหลด
135 07.การบวชจูงจริงหรือ 20-6-60 ดาวน์โหลด
135 08.ปรารภปฏิบัติธรรม 21-6-60 ดาวน์โหลด
135 09.อุบาสกผู้ประพฤติธรรม 22-6-60 ดาวน์โหลด
135 10.การแสวงหา 2 ประการ 23-6-60 ดาวน์โหลด
135 11.กรรมเล็กน้อยยังส่งผล 22-6-60 ดาวน์โหลด
135 12.อบรมสติปัฎฐาน 26-6-60 ดาวน์โหลด
135 13.เหตุให้เกิดความสุข 27-6-60 ดาวน์โหลด
135 14.ฆ่ากิเลสแล้วไปนิพพาน 3-7-60 ดาวน์โหลด
135 15.ประเพณีเข้าพรรษา 2-7-60 ดาวน์โหลด
135 16.เหตุให้เกิดทุกข์ 10-7-60 ดาวน์โหลด
135 17.ผู้ยินดีในสันโดด 12-7-60 ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Monday, September 11, 2017 1:12 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com