เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 136

01.ปรารภจิตของคน 14-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
02.ความมีศีลประเสริฐกว่า 17-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
03.เครื่องพันธนาการ 23-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
04.วันอาสาฬหบูชา 7-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
05.ภิกษุอาคันตุก 500 รูป 25-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
06.พราหมณ์เป็นผู้ประเสริฐ 27-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
07.ความดีความชั่ว 28-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
08.การอบรมจิตใจ 31-7-60.mp3 ดาวน์โหลด
09.เรื่องความปรารถนา 1-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
10.กรรมใครทำใครได้ 4-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
11.ปรารภทางที่จะไป 3-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
12.อาสันนกรรมลูกเศรษฐี 8-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
13.ธรรมที่เป็นเทวดาและเป็นเปรต 7-8-60 ดาวน์โหลด
14.นางเวมานิกเปรต 11-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
15.ธรรมอันเอก 15-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
16.เจดีย์ 4 ประเภท 17-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, February 3, 2018 8:56 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com