เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 137

01. รู้ธรรมเห็นธรรม .mp3 ดาวน์โหลด
02. ธรรมปิดบังไตรลักษณ์.mp3 ดาวน์โหลด
03. ให้ข้อคิดการปฏิบัติ.mp3 ดาวน์โหลด
04.พุทธอุทาน 3 ประการ 18-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
05.กรรมนางจิญจมานวิกา 22-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
06.พระเจ้าเนมิราช 23-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
07.การเจริญกายคตาสติ 29-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
08.อิสิคิริสูคร 30-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
09.มหาสุญญตสูตร 4-9-60.mp3 ดาวน์โหลด
10.ความต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยะ 5-9-60.mp3 ดาวน์โหลด
11.นำปฏิบัติธรรม 30-8-60.mp3 ดาวน์โหลด
12.ธรรมอันไม่เป็นข้าศึก 6-9-60.mp3 ดาวน์โหลด
13.ทางสวรรค์ 11-9-60.mp3 ดาวน์โหลด
14พาลบัณฑิตกถา 13-9-60.mp3 ดาวน์โหลด
15.อนิจจานุปัสสนา 18-9-60.mp3 ดาวน์โหลด
16.ทุกขานุปัสสนา 25-9-60.mp3 ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, February 22, 2018 10:26 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com