เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 138

01.อนัตตานุปัสสนา 27-9-60.mp3 ดาวน์โหลด
02.ปิดประตูอบายภูมิ 8-11-60.mp3 ดาวน์โหลด
03.บุญส่งผลเร็วและข้า 1-11-60.mp3 ดาวน์โหลด
04.กรรมเกิดจากจิต 13-12-60.mp3 ดาวน์โหลด
06.ศรัทธา 3 ประการ 11-10-60.mp3 ดาวน์โหลด
07.วัฏฏความหมุนเวียน 18-10-60.mp3 ดาวน์โหลด
08.พระบัวเรียน+พระครูโสภิตวีราภร.mp3 ดาวน์โหลด
09.ภิกษุมีปกติอยู่คนเดียว 14-11-60.mp3 ดาวน์โหลด
10.ทางบุญทางบาป 16-11-60.mp3 ดาวน์โหลด
11.เรื่องจิตและบุตตล17-11-60.mp3 ดาวน์โหลด
12.ถูปารหบุคคล 4. 3-1-61.mp3 ดาวน์โหลด
13.ความสิ้นตัณหาดับทุกข์ได้ 4-1-61.mp3 ดาวน์โหลด
14.เวยยาวัจจมัยบุญ 20-11-60.mp3 ดาวน์โหลด
15.ปฏิปทา 4,. 5-1-61.mp3 ดาวน์โหลด
16.เหตุให้เกิดวิปัสสนา ที่เชียงใหม่.mp3 ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 8, 2018 8:52 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com