เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 139

13901 ทางไปสู่นิพพาน 8-1-61.mp3 ดาวน์โหลด
13902 การบูชาพระ 9-1-61.mp3 ดาวน์โหลด
13903 กรรมฐานคือการเรียนรู้ ร.ร.ตะวันนา.mp3 ดาวน์โหลด
13904 เทศน์งานศพแม่ อ.บุญเสริม.mp3 ดาวน์โหลด
13905 ให้กรรมฐาน ที่เชียงใหม่.mp3 ดาวน์โหลด
13906 การเข้าถึงนิพพาน 10-1-61.mp3 ดาวน์โหลด
13907 มิตรแท้มิตรเทียม 11-2-61.mp3 ดาวน์โหลด
13908 จิตนำไปสู่ที่ต้องการ 12-2-61.mp3 ดาวน์โหลด
13909 ปรารภเวสาลีสูตร13-2-61.mp3 ดาวน์โหลด
13910 ตัณหา กับ เมตตา14-2-61.mp3 ดาวน์โหลด
13911 นิพพาน 3 ประการ15-2-61.mp3 ดาวน์โหลด
13912 อริยสัจจธรรม 4, 25-2-61.mp3 ดาวน์โหลด
3913 กรรมนายจุนทสูกริก 6-3-61.mp3 ดาวน์โหลด
13914 กลิ่นของสัปบุรุษ 12-3-61.mp3 ดาวน์โหลด
3915 เหตุทำให้เกิดความสุข 18-3-6.mp3 ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, April 11, 2018 10:05 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com