เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 14

เรื่อง
ขนาด / ความยาว ดาวน์โหลด
01.กำหนด รูป เสียง กลิ่น รส 10.9(46.42) MP3
02.อบรม ธรรมปฏิบัติ 10.1(43.10) MP3
03.โผฏฐัพพารมณ์ 10.6(45.36) MP3
04.โผฏฐัพพารมณ์ ตอนจบ 10.4(44.35) MP3
05.อิริยาบถนั่ง 10.2(43.34) MP3
06.เพื่อนแท้-เทียม 10.8 (46.17) MP3
07.การเจริญอสุภะ 10.3(43.58) MP3
08.อบรมอิริยาบถ 10.7(45.39) MP3
09.อิริยาบถนั่ง 10.0(42.52) MP3
10.อบรมสติ อิริยาบถ 10.4 (44.31) MP3
11.อริยธรรม 9.8(42.03) MP3
12.อานาปานัสสติ 10.4(44.28) MP3
13.อบรมธรรมปฏิบัต 10.1(43.06) MP3
14.อบรมศีล 5 10.0(42.57) MP3
15.อบรมสติปัฏฐาน4 10.1(43.23) MP3


เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:13 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com