เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 140

140 01.ธรรมมีประมาณน้อย 13-3-61 ดาวน์โหลด
140 02.เศรษฐีขี้เหนียว 20-3-61 ดาวน์โหลด
140 03.ฮีดสิบสองคองสิบสี่ 20-3-61 ดาวน์โหลด
140 04.ปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์21-3-61 ดาวน์โหลด
140 05.ครองสิบสี่ 21-3-61 ดาวน์โหลด
140 06.จิตตานุปัสสนา 22-3-61 ดาวน์โหลด
140 07.เวทนานุปัสสนา 23-3-61 ดาวน์โหลด
140 08.อุปาทานขันธ์ 24-3-61 ดาวน์โหลด
140 09.นีวรณ์ 5, 27-3-61 ดาวน์โหลด
140 10.ทำชั่วได้ชั่ว 6-3-61 ดาวน์โหลด
140 11.ตอนจิตไม่แน่นอน 20-4-61 ดาวน์โหลด
140 12.พระโสดาละกิเลสอะไร10-4-61 ดาวน์โหลด
140 13.เหตุแห่งความดับทุกข์10-4-61 ดาวน์โหลด
140 14.มหาสงกรานต์ 16-4-61 ดาวน์โหลด
140 15.ปรารภวันสงกรานต์ 12-4-61 ดาวน์โหลด
140 16.อุปมาด้วยภูเขา 4 ทิศ 27-1-61 ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Tuesday, September 4, 2018 9:39 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com