เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 141

141 01.ขันติตวามอดทนตอนที่1 17-4-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 02.ขันติความอดทนตอนจบ 18-4-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 03.เมตตาสูตร 19-4-61.mp3 ดาวน์โหลด

141 04.คุณธรรมต่างกัน 23-4-61

ดาวน์โหลด
141 05.จิตที่อบรมย่อมอยู่เหนือกิเลส 24-4-61 ดาวน์โหลด
141 06.ปุพพกรรมของโชติกะ 26-4-61 ดาวน์โหลด
141 07.โชติกะเศรษฐีตอนจบ 27-4-61.mp3 ดาวน์โหลด

141 08.ชฏิลเศรษฐีบรรลุธรรม 30-4-61.mp3

ดาวน์โหลด
141 09.ภัยในสังสารวัฏฏ์21-6-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 10.การพัฒนาทางจิตใจ 25-6-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 11.ก่อนปฏิบัติธรรม 25-6-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 12.อารมณ์ปฏิบัติ 27-6-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 13.นางวิสาขา 5-7-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 14.ชาวนาบรรลุธรรม 6-7-61.mp3 ดาวน์โหลด
141 15.ความชนะที่ไม่กลับแพ้ 10-7-61 ดาวน์โหลด
   

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, September 12, 2018 9:20 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com