เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 146

146 01.งานศพพ่อคุณมิ่ง 14-8-61 ดาวน์โหลด
146 02.งานศพอ.สำรวม 22-9-61 ดาวน์โหลด
146 03.การฆ่าความโกรธ 19-10-61 ดาวน์โหลด
146 04.ใกล้วันออกพรรษา 22-10-61 ดาวน์โหลด
146 05.ธรรมวันออกพรรษา 23-10-61 ดาวน์โหลด
146 06.อุบาสกอุบาสิกา 24-10-61 ดาวน์โหลด
146 07.ทางบุญไปสวรรค์ 8-10-61 ดาวน์โหลด
146 09.ปรารภวันอุโบสถ 2-10-61 ดาวน์โหลด
146 10.สังฆวิหารทาน 16-10-61 ดาวน์โหลด
146 11.อานิสงส์ของศีล 15-10-61 ดาวน์โหลด
146 12.การเข้าถึงพระรัตนตรัย 11-8-61 ดาวน์โหลด
146 13.ชีวิตนี้เราจะเอาอะไร 3-10--61 ดาวน์โหลด
146 14.เราจะไปทางไหน 22-10-61 ดาวน์โหลด
146 15.เรื่องภิกษุไข้ 18-9-61 ดาวน์โหลด
146 16.อุปาทานขันธ์5 26-10-61 ดาวน์โหลด
146 17.เรื่องของศีล 31-10-61 ดาวน์โหลด
146 18.ทางบุญ 13-11-61 ดาวน์โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, June 1, 2019 4:15 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com