เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 15

เรื่อง ________________ขนาดไฟล์(MB.) ความยาว(นาที)
1. จิตเกษม____________8.8 (37.43)___ ดาวน์ โหลด
2.ทักขิณาสูตร__________10.0(42.46)___ ดาวน์ โหลด
3.โลกสูตร____________9.7(41.41)___ ดาวน์ โหลด
4.สัปชัญญะ___________10.5(44.51)___ ดาวน์ โหลด
5.สัมปชัญญะ7_________10.5(45.01)___ ดาวน์ โหลด
6.สัมปชัญญะ4_________10.4(44.24)___ ดาวน์ โหลด
7.ปกิณณกธรรม_________8.9(38.20)___ ดาวน์ โหลด
8.ธัมมจักร์____________9.7(41.29)___ ดาวน์ โหลด
9.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติ1____9.1(39.09)___ ดาวน์ โหลด
10.ทางบุญ___________9.0(38.24)___ ดาวน์ โหลด
11.การวางจิตก่อนตาย____9.1(39.06)___ ดาวน์ โหลด
12.การวางจิตก่อนตาย____9.4(40.19)___ ดาวน์ โหลด
13.รอยกรรม__________9.4(40.12)___ ดาวน์ โหลด
14.กรรมของกา________9.1(39.13)___ ดาวน์ โหลด
15.กรรมของพระ7รูป_____9.0(38.27)___ ดาวน์ โหลด
16.กรรมนายโกกะ_______9.9(42.33)___ ดาวน์ โหลด
17.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติ2___9.9(42.20)___ ดาวน์ โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:14 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com