เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 16
Dhamma Klay Took Vol.16
เรื่อง
ดาวน์โหลด
1. ธรรมะของสัตบุรุษ_____9.1(38.50) MP3
2. นายพรานกุกกฏมิตร____9.6(41.22) MP3
3.บรรพชิตควรพิจารณา____9.2(39.32) MP3
4.สัตติมหาอำมาตย์______9.0(38.43) MP3
5.ปรารภการปฏิบัติ______9.7(41.39) MP3
6.ปรารภธรรมก่อนออกพรรษา_9.1(39.13) MP3
7.พระปิโลคิกเถระ______8.6(37.06) MP3
8.พระสุภัททเถระ______8.9(38.07) MP3
9.มหาเศรษฐีตกยาก____9.2(39.33) MP3
10.โมคคัลลานะ_______9.0(38.35) MP3
11.รอยกรรม________9.0(38.36) MP3
12.รูปนันทา_________7.8(33.27) MP3
13.สัปปุริสทาน_______8.8(37.58) MP3
14.อชครเปรต________8.7(37.25) MP3
15.อบรมธรรมเบื้องต้น____9.6(41.05) MP3
16.อุโบสถ_________10.1(43.10) MP3
17.เตือนสติ_________9.1(38.58) MP3

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:14 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com