เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 164

164 01.จิตนี้ไปไกลไม่มีรูปร่าง ไปคนเดียว20-4-65 ดาวน์โหลด
164 02.กรรมที่ให้ผลตามกาลเวลามี 4, 21-4-65 ดาวน์โหลด
164 03.ทางเจ็ดสาย เราจะไปทางไหน 22-4-65 ดาวน์โหลด
164 04.เรื่องไตรลักษณ์ของสัตว์โลก 25-4-65 ดาวน์โหลด
164 05.ทางไปสู่ความดับทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ 26-4-65 ดาวน์โหลด
164 06.เตรียมตัวปฏิบัติวิปัสสนา27-4-65 ดาวน์โหลด
164 07.ปฏิบัติวิปัสสนาพาตนพ้นทุกข์ 28-4-65 ดาวน์โหลด
164 08.กรรมนี้ให้ผลอย่างไร 2-5-65 ดาวน์โหลด
164 09.เตรียมตัวก่อนการปฏิบัติธรรม 29-4-65 ดาวน์โหลด
164 10.เตรียมตัวก่อนการปฏิบัติธรรมตอนจบ 29-4-65. ดาวน์โหลด
164 11.ทุกข์ในการบริหารขันธ์ 30-4-65 ดาวน์โหลด
164 12.การรู้ธรรมและการเห็นธรรม 1-5-65 ดาวน์โหลด
164 13.สมาธิ 3 อย่างในการปฏิบัติ1-5-65 ดาวน์โหลด
164 14.บ้านที่อาศัยที่แท้จริง 3-5-65 ดาวน์โหลด
164 15.อานุภาพแห่งกรรม 6-5-65 ดาวน์โหลด
164 16.งานขึ้นบ้านใหม่คุณเนาวรัตน์ 9-5-65 ดาวน์โหลด

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, January 19, 2023 2:52 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com