เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 165

165 01.ความดีเป็นสิ่งที่ควรรีบร้อนกระทำ 10-5-65 ดาวน์โหลด
165 02.คติภพของคนมีกิเลสย่อมสูงบ้าง ต่ำบ้าง11-5-65 ดาวน์โหลด
165 03.ใกล้วันวิสาขบูชาแล้วมาปฏิบัติธรรมเถิด 12-5-65 ดาวน์โหลด
165 04.กระแสกรรมนำทาง 14-5-65 ดาวน์โหลด
165 05.อบรมวิปัสสนา ตอนสาระธรรม 4, 14-5-65 ดาวน์โหลด
165 06.ทางบุญไปสู่พระนิพพาน 14-5-65 ดาวน์โหลด
165 07.ผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุข 15-5-65 ดาวน์โหลด
165 08.โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรมก่อนกลับบ้าน16-5-65 ดาวน์โหลด
165 09.ให้โอวาทก่อนปฏิบัติธรรม14-5-65 ดาวน์โหลด
165 10.การเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง 14-5-65_01 ดาวน์โหลด
165 11.การละขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งอุปาทาน 15-5-65 ดาวน์โหลด
165 12.ภัยในสังสารวัฏฏ์ 16-5-65 ดาวน์โหลด
165 13.สภาวธรรมของปุถุชน และอริยะ 18-5-65 ดาวน์โหลด
165 14.อานุภาพแห่งความกตัญญู 20-5-65 ดาวน์โหลด
165 15.สารพันปัญหาธรรม 24-5-65 ดาวน์โหลด
165 16.กรรมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆกัน 30-5-65 ดาวน์โหลด

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, January 19, 2023 2:41 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com